Actieplan(nen)

Vaststellingen doen van wat beter kan volstaat niet. Met concrete en haalbare actieplannen kan je ook daadwerkelijk de situatie verbeteren. Een actieplan komt niet zomaar uit de lucht vallen en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wij helpen je hier graag bij. 


Om één of meerdere actieplannen op stellen geloven wij in de zijn diverse factoren nodig. Een analyse van de bestaande situatie kan hier een onderdeel van zijn, maar kan evenzeer aangereikt worden door jullie zelf. We vertrekken alleszins niet van een leeg blad om een nieuwe toestand te bewerkstelligen. 

Meestal is er een probleemstelling die een oplossing behoeft. We definiëren in duidelijke taal wat de te verbeteren situatie is. Dit kan allerlei vormen aannemen. Een bepaald teamlid functioneert niet naar behoren. Jouw marges liggen onder druk. De parking is niet vlot bereikbaar. Mijn zaak heeft een oubollig imago. Ga zo maar door. Het is vooral belangrijk te weten dat elk probleem opgelost kan worden!

Uiteraard is er een gewenste situatie naar dewelke we toe willen evolueren. Dit streefdoel is als het ware een target die bereikt dient te worden. Het actieplan omschrijft exact wat je wil bereiken. Jij geeft aan wat het doel moet zijn, wij bekijken de haalbaarheid ervan. 

Tenslotte is de weg er naartoe wat we moeten aflijnen. Binnen het actieplan gaan we bepaalde stappen vooropstellen. Aan de hand van coaching en opvolging staan we jullie bij in het behalen van het gewenste resultaat. 

SMART werken vormt onze rode draad. Elk actieplan is op hetzelfde moment specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden. Geen enkel probleem gaan we uit de weg. Elke oplossing wordt gedefinieerd en daadwerkelijk opgelost. 


Onze actieplannen zijn een hulpmiddel in het oplossen van specifieke probleemsituaties. Wil je deze krachtdadig aanpakken? Wacht niet te lang om hier werk van te maken. 

Actieplan(nen)
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x