Steven

Steven Van Bont (°1981) groeit op in het landelijke Roosdaal. Zijn ouders baten tot 2010 een zeer gekend volkscafé uit in het dorp. Een klassiek café op de hoek waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten en verenigingen hun uitvalsbasis hebben. Als tiener en twintiger is hij, samen met zijn broers, actief betrokken in de zaak en die verenigingen. Van lege flesjes sorteren als kind over afwashulp, barman en occasionele dj tot voorzitter van (sport)clubs en organisator van evenementen. Het is een periode die een fictief diploma in de school van het leven oplevert. Later zou blijken dat het dikwijls ook een verhaal was van "hoe het soms niet moet". 

Studies zijn in die tijd niet de gewoonte in de familie en Steven begint op zijn 18de gewoon te werken. Na 3 jaar in een administratieve functie in het meertalige Brussel komt ergens toch het besef dat een vlakke loopbaan niet zijn ding is. Hij vangt in 2003 dan ook de universiteitsopleiding politieke wetenschappen aan in Gent. Dit resulteert in 2007 in wat toen nog een licentiaatsdiploma (de huidige master) heet. Hierop volgt nog een postgraduaatsopleiding aan de VUB in management, economie en communicatie in 2008. In deze 5 studentenjaren worden ook heel wat nieuwe vriendschappen ontwikkeld die in een latere fase interessant blijken te zijn. Serieus wat theoretische bagage en kennis van maatschappelijke structuren voor een cafézoon.

Via een toevallige speling van het lot komt Steven in 2008 bij sportwinkelketen Decathlon terecht als afdelingsmanager. Teams van diverse groottes aansturen en commerciële resultaten boeken vormen er de kern van het takenpakket. In een snel groeiend bedrijf met internationale inslag ontdekt hij er ook zichzelf als opleidingsverantwoordelijke. Spreken voor groepen en mensen begeleiden in een groeiproces worden er een nieuwe passie. Naast professionele resultaten wordt er bij Decathlon ook gekeken naar de eigen (sportieve) ontplooiing. Lopen wordt een nieuwe hobby en in die tijd worden onder andere 2 Dodentochten tot een goed einde gebracht.

In 2011 klinkt de lokroep van Delhaize en gaat hij aan de slag als supermarktdirecteur bij het gerenommeerde Belgische bedrijf. Een managementfunctie met grote verantwoordelijkheden en nog grotere zelfontwikkelingstrajecten. Naast de dagdagelijkse taken is er veel ruimte voor diverse opleidingen die Steven graag ter harte neemt. Delhaize blijkt een gigantische tanker te zijn die heel wat in beweging zet. Heel wat ambitieuze mensen passeren er de revue, maar tal van structuren zijn soms een rem op wat toch meer en meer het ondernemende karakter van onze cafézoon blijkt te zijn. Het soms traag vorderen van bepaalde processen en ellenlange besluitvormingsprocessen doen hem zelf beslissen een sabbatjaar in te lassen.

Het jaar 2014 is een jaar van reizen, nadenken en (her)ontdekken. Sportief lukt het om een marathon te lopen en professioneel blijkt de retailsector te weinig groeiperspectief te bieden. Een korte passage bij Texaco ten spijt gloort er plotseling een andere uitdaging aan de horizon. Samen met een oud-collega van Delhaize wordt er nagedacht over een eigen onderneming die kan groeien in events en marketing. Na een grondige concurrentieanalyse in eigen regio wordt begin 2016 eventbureau Veaudeville opgericht.

Een eigen bedrijf leiden en ontwikkelen wordt al snel een openbaring. Bij Veaudeville wordt geen uitdaging uit de weg gegaan en passeren tal van projecten de revue. Bedrijven en particulieren kloppen aan voor de A-tot-Z-organisatie-aanpak, maar het zijn vooral de eigen organisaties die Steven het meest prikkelen. In 2017 vormt Flanders Expo het schouwtoneel voor "De Grootste Quiz ter Wereld". Een organisatie voor de Warmste Week waar 4 000 quizzers aan deelnemen. Voor het WK voetbal in 2018 wordt in Ninove een volledig dorp uit de grond gestampt. Per wedstrijd van de Rode Duivels genieten er 3 000 mensen van hun exploten op groot scherm. Daarnaast is er dagelijks een zomerbar en restaurant open, worden er kids days en partyconcepten georganiseerd, en weten bedrijven uit de omgeving er hun business events in onder te brengen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van events die in die periode het volk in beweging brengen. 

In dezelfde periode duikt ook de oude passie van mensen begeleiden opnieuw op. Stagiairs uit hogeschoolopleidingen event management worden meegenomen en begeleid en het duurt niet lang voor Steven een uitnodiging krijgt om een gastles te geven aan één van deze instellingen. Ondernemer zijn is een groeiproces met vallen en opstaan. Zin voor organisatie, zelfontwikkeling, netwerken en nieuwsgierigheid vormen de basisprincipes. Ambitie en stelselmatig groeien vormen de overige delen van de aandrijving van de persoonlijke motor. Ondertussen barst het oorspronkelijke zijproject Op 't Hof uit zijn voegen. Samen met vriendin Annelies (°1971) en pluskinderen Judith (°1998) en Laurien (°1995) worden er thuis evenementen georganiseerd. Thuis is een oud boerenhof waaraan de naam Op 't Hof ontleend is. 

2019 is een scharnierjaar in de recente geschiedenis. Steven krijgt een job aangeboden als docent event management voor hogescholen in Brussel, Mechelen en Leuven. Vakken als project management, toegepaste wetgeving en communicatietechnieken zitten er in zijn curriculum. Op 't Hof BV ziet het levenslicht en neemt een vliegende start met Zomer Op 't Hof. Heel de zomer lang blijkt de grootste en meest gezellige zomerbar van de ruime regio zich simpelweg in Liedekerke te bevinden. Het blijkt ook moeilijker te combineren met Veaudeville dan gedacht. Steven wil focussen op grote projecten die bovenlokaal zijn terwijl de vennoten vooral kleinere lokale events willen blijven aanbieden. Het blijkt een breekpunt te zijn waarbij Veaudeville wordt verkocht aan diezelfde vennoten. 

Op 't Hof BV stippelt een eigen strategie uit met te realiseren doelen tegen 2025. 2020 zou het jaar van de grote doorbraak gaan worden met het EK voetbal en een aantal zomerbars als hoogtepunten. De coronapandemie gooit echter roet in het eten en in geen tijd wordt duidelijk dat alle voorziene activiteiten van de kaart geveegd worden. Een opportuniteit biedt zich echter aan en Steven beslist samen met de dames om een leegstaande horecazaak in Roosdaal over te nemen. Eaudilon ziet het levenslicht en opent in juni zijn deuren. Het lijkt een cirkel die plots rond is en hem opnieuw naar de horeca in Roosdaal leidt. 

Het horecalandschap ondergaat de grootste crisis sinds decennia en plots dienen er zich opportuniteiten aan. Waar velen er de brui aan geven, speurt Steven naar overnames. Café In den Keizer en taverne Repoos, beiden in Ninove, worden al snel toegevoegd aan de snel groeiende portfolio. De onverwachte tweede lockdown vormen een rem op de groei, maar Op 't Hof gebruiken ze deze periode om de visie op lange termijn te perfectioneren. Het bedrijf zal zich gaan focussen op zowel horeca als events in het Pajottenland en de Denderstreek. Meer en meer mensen doen ondertussen beroep op de verworven kennis en het netwerk van Steven. Tijd dus om een oude passie verder uit te bouwen: kennis delen en overbrengen als volwaardige horeca consultant.


In al die jaren zijn er een paar rode draden die geholpen hebben bij de ontwikkeling tot zelfbewuste ondernemer. Al van jongs af aan kenmerkt zijn leven zich door een drang naar organisatie en efficiëntie. Dit helpt om steeds meer zaken te realiseren binnen het beschikbare bestek aan tijd en ruimte. Steeds meegaan in de snel ontwikkelende nieuwe technologieën is daarbij onontbeerlijk. Planning, time management, organisatie, ... Het zijn geen loze woorden in nuttige tijdsbesteding.

Steven heeft een gezonde interesse in en nieuwsgierigheid naar de wereld rondom zich. Het volgen van het (wereld)nieuws maakt small talk en kunnen meepraten over wat er gebeurt in diverse sectoren makkelijk. Daarnaast maakt het jarenlang actief zijn als quizzer ook dat hij mag teren op een brede algemene kennis. In een omgeving die uitblinkt in diversiteit opent dit gesprekken en deuren. 

Vrije tijd kan ook nuttig zijn en gekoppeld worden aan het professionele leven. Sporten zorgt voor een gezond lichaam dat een fysieke en mentale uitputtingsslag kan weerstaan. Niemand wil graag een ondernemer met een burn-out zijn. Daarenboven is reizen van belang om de focus ook eens te verleggen én nieuwe trends te ontwaren. Je zou er van versteld staan wat weinig toeristische landen soms te bieden hebben en ons kunnen leren. Steven bezocht al meer dan 40 landen en heeft er nog meer dan genoeg op de bucket list staan. 

Een netwerk ontstaat niet als actieve ondernemer. Van kindsbeen af ontwikkelen we contacten. Tijdens onze studentenjaren en in het professionele leven kruisen diverse mensen ons pad. Je kan van iedereen leren en een goed contact onderhouden loont altijd. Misschien niet vandaag of morgen, maar ooit komt dat telefoonnummer na een nachtje stappen van pas als blijkt dat die onvoorspelbare collega-student van weleer één of andere interessante functie bezet. Daarenboven zijn duurzame samenwerkingen dikwijls veel meer waard dan steeds wisselende aanbieders van lage prijzen. Zeker in de horecasector. 

Voor voldoening gaan is een bewuste keuze. Ondernemers doen hun job niet omdat het makkelijk is en/of veel geld oplevert. Het is vooral uit goesting en omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de behaalde resultaten. Daarin is het motto van Steven dan ook simpel: als je iets niet graag (meer) doet, stop dan met erover te zeuren en zoek wat je wel graag wil doen. 


Als horeca consultant is Steven Van Bont iemand met vrij grote theoretische kennis die voortvloeit uit de schoolbanken en diverse jobs. Daarnaast is er de ontegensprekelijke praktijkervaring uit het verleden én het heden. Tenslotte staat hij als actieve horecaondernemer ook tussen de mensen in de dagelijkse realiteit van een sector in verandering. Een plezante sector waarin hard gewerkt wordt en die veel voldoening geeft. Curriculum Vitae

2019-heden - CEO Op 't Hof BV

Horecazaken Eaudilon (Roosdaal), In den Keizer (Ninove) en Repoos (Ninove)

Multifunctionele belevingssite Op 't Hof (Liedekerke)

Eventconcepten Zomer Op 't Hof, Foot Village, Winter Op 't Hof en NY's Eve

2019-heden - Docent event management

Event en project management

Toegepaste wetgeving

Communicatie- en presentatietechnieken

Begeleiding stages en eindwerken

2016-2019 - Managing partner Veaudeville BVBA

Verantwoordelijk voor HR, people management, financiën, logistiek, administratie, corporate responsability, overheidscontacten, commerciële partnerships, veiligheid en beheer eigen locaties

Event en project manager

2015-2016 - Site manager Texaco

Coördinatie van een autosnelwegstation met restaurant, shop en 35 werknemers

People management, financiële supervisie en verkoopscoördinatie

2011-2014 - Supermarktdirecteur Delhaize

People management, financiële supervisie en verkoopscoördinatie in vestigingen tot 100 werknemers

2008-2011 - Afdelingsmanager Decathlon

People management en verkoopscoördinatie van afdelingen tot 40 werknemers

Opleidingsverantwoordelijke

2007-2008 - Postgraduaat sportmanagement VUB

Management, economie en communicatie

2003-2007 - Licentiaat politieke wetenschappen UGent

Optie Belgische politiek

Steven
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x